Wywóz odpadów

Prowadzimy działania mające na celu gospodarkę odpadami budowlanymi, zgodnie z zasadami Ustawy o odpadach.
 
Zapewniamy wywóz odpadów budowlanych pochodzących z remontów, rozbiórek i wyburzeń oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych.
 
Zajmujemy się również wywozem śmieci, utylizacją liści, gleby i ziemi oraz utylizacją papy.
 
Wywóz odpadów

Przyjmujemy:

  wyroby budowlane
  odpady betonu
  gruz
  odpady materiałów ceramicznych
  odpady z przebudowy dróg
  kruszywo nie zawierające substancji niebezpiecznych
  odpady wielkogabarytowe (meble, drzwi, lodówki)
  styropian
  papę
  glebę i ziemię, w tym kamienie nie zawierające
substancji niebezpiecznych

Wywóz gruzu, śmieci i odpadów budowlanych:

Nasze usługi wykonujemy przy pomocy specjalistycznego transportu kontenerowego. Posiadamy kontenery o pojemności 4,5 m3, 7m3 oraz 10m3.
Na życzenie Klientów kontenery podstawiane są pod wskazany adres.

Gwarancje

Wystawiamy kartę przekazania odpadów.
Najniższe ceny.
Wystawiamy faktury VAT.