Usługi dodatkowe

Letnie i zimowe utrzymanie dróg

Nasze przedsiębiorstwo oferuje także szereg usług dodatkowych w ramach swojej działalności. Zajmujemy się między innymi transportem, a w okresie zimowym odśnieżaniem ulic i placów. Podejmujemy się również prac terenowych takich, jak: porządkowanie terenów zielonych, pielęgnacja trawników oraz koszenie trawy z utylizacją.

 

Szczegółowa oferta Order zawiera:

  odśnieżanie ulic, placów, parkingów w okresie zimowym
  porządkowanie terenów zielonych
  koszenie trawników wraz z utylizacją skoszonej trawy
  likwidacja dzikich wysypisk śmieci

 

 

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe